Schoolvervoer

U bent vaak bezorgd voor uw kind. ATW TAXI vertrouwt uw kind Goedkope, Betrouwbare en Veilige service, met name voor het leerlingenvervoer. We kiezen onze chauffeurs met zorg die lang ervaring hebben van dit type vervoer. Er wordt gewerkt volgens de geldende regels voor leerlingenvervoer.

Moet u kind naar school en is het niet mogelijk, neem dan contact op met ons. We brengen uw kind veilig naar school en terug. 

Leerlingenvervoer wordt op gemeentelijk niveau geregeld. ATW TAXI voorziet leerlingenvervoer in de gemeente Merksem, Antwerpen, Schoten, Deurne, Kapellen, enz. Daarnaast wordt voor een aantal specifieke scholen maatwerk geleverd voor de leerlingen.

Stuur ons een bericht: +32 (0) 487 22 55 48